Zahraniční výzkum

První australské zkušenosti s přístrojem pro přípravu k porodu EPI-NO

G.Kovacs, P.Heath:Box Hill Medical School, Monash University, Box Hill Hospital, Melbourne, Australia, září 2003


První klinické zkušenosti s přístrojem pro přípravu k porodu EPI-NO u prvorodiček

J.Hillebrenner a kol.: Klinika gynekologie a porodnictví, Klinikum rechts der Isar, Mnichov, 2001


Prospektivní randomizovaná multicentrická  studie účinnosti přístroje pro nácvik porodu EPI-NO - průběžné hodnocení

  1. E.Ruckhäberle/KTM Schneider/ odd. perinatální medicíny, Klinikum rechts der Isar, München
  2. K.Jundt/U.Peschers - Frauenklinik der LMU München
  3. A.Reich/D.Grab -  Frauenklinik, Universität  Ulm
  4. C.Danecker -  Frauenklinik, Klinikum Großhadem, München

Úvod:

EPI-NO je dilatátor vaginy a hráze určený k přípravě na porod. Po pozitivních výsledcích v pilotní studii jsme zkoumali pomocí prospektivní randomizace (multicentrická studie) vliv EPI-NO na různé parametry porodu.

Materiál a metoda:

Od února 2000 do února 2002 jsme randomizovali prvorodičky pro skupinu s EPI-NO a bez něho. Kromě přístroje ženy obdržely dotazníky. Při randomizaci a 6 měsíců po porodu byla prováděna vyšetření pánevního dna.

Výsledky:

Dosud jsme obdrželi údaje o porodu ve 202 případech. Míra spontánních porodů byla v obou skupinách cca 60%. V EPI-NO skupině byla míra intaktní hráze signifikantně vyšší (p=0,035) episiotomická míra signifikantně nižší (p=0,038) než ve skupině bez přístroje. V četnosti poranění hráze různého stupně se neobjevily žádné signifikantní rozdíly. V pilotní studii pozorované zkrácení vypuzovací periody, zmenšení strachu z porodu a redukce spotřeby prostředků proti bolesti můžeme potvrdit.

Diskuse:

Na základě našich výsledků pokládáme používání tohoto přístroje i v porovnání s etablovanými metodami akupunktury a masáže hráze za zcela možné a správné.

 

Výsledky tréninku s perineálním dilatátorem

Judy Slome Cohain, porodní asistentka, Izrael, zveřejněno v Hebammen-Digest, březen 2004

Výsledky a fakta výzkumu Judy Slome Cohainové:

 

Zvýšení účinnosti cvičení pánevního dna post partum pomocí přístroje EPI-NO

Irini Papadopulou, porodní asistentka, Ottobrunn, prosinec 2002

Výsledky a fakta výzkumu I. Papadopoulové: