Názor odborníka

„.....jsem schopen Vám odpovědět pouze z pozice porodníka, který může posoudit účinnost přístroje přímo při porodu. Od té doby, co u nás převážná většina žen používá EPI-NO (přístroj je rovněž velmi žádaný v přípravných předporodních kurzech), došlo k dramatickému poklesu počtu nástřihů a poranění. Stává se stále častěji, že prvorodičky rodí bez narušení hráze (i větší děti) a že poranění jsou často relativně malá.

 

Bylo pro mne poměrně namáhavé vyškolit své asistenty v ošetřování poranění způsobených porodem, protože ta se jednoduše už nevyskytují dost často. Největší profit z tohoto přístroje mají především prvorodičky, ale jeho užitečnost se projeví i v následných těhotenstvích. Pro nás tento přístroj představuje malou revoluci a můžeme ho jen co nejvřeleji doporučit....."

 

Dr. Peter Böhl

primář gynekologicko-porodnické kliniky v Altstättenu, Švýcarsko

soukromý gynekolog