Obchodni podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu se řídí níže uvedeným nákupním řádem, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi. Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných dovozců a oficiálních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce či dovozce.

Objednání zboží

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručen potvrzující e-mail (informace o přijaté objednávce). Pokud neobdržíte potvrzující e-mail na Vámi zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem.

Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího

Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

Dodání zboží

Využíváme služeb České Pošty s.p. pro dopravu po celém území ČR a SR. Objednané zboží je možné si u nás přímo vyzvednout (po předchozí domluvě).

·  Balné a dopravné: balné neúčtujeme. Cena dopravy vychází z celkové ceny nákupu a zvoleného typu dopravy.

·  Cena při zaslání balíku přes českou poštu po ČR = Kč 100,- a SR = Kč 289,-

Způsoby platby

Záruka a reklamace

Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných dovozců a oficiálních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.

Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující - nepodnikatel-fyzická osoba podle Obč. zák. právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zbozi musí být doručeno zpět nerozbaleno, nesmí být porušena ochranná fólie balení.

V případě vrácení zboží se řiďte následujícími pokyny:

Odpovědnost za správnost údajů

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu.

Prodejce nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyly-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany prodejce.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel elektronického obchodu www.epino.cz Iveta Vrátná, Nad Alejí 1850/6, Praha 6, 162 00, si dovoluje informovat své zákazníky o povinnostech při ochraně osobních údajů, které pro ni vyplývají z obecně závazných právních předpisů, zejména pak ze zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, ve znění pozdějších změn a doplnění:

  1. Prodávající, prohlašuje, že informace, které jsou kupujícími sdělovány při nákupu zboží prostřednictvím elektronického obchodu www.epino.cz, jsou vyžadovány pouze za účelem dostatečné identifikace kupujícího tak, aby mohlo dojít k řádnému a platnému obchodu a následně mohl být vystaven účetní doklad v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplnění.
  2. Informace poskytnuté kupujícími jsou shromažďovány a uchovávány pouze za účelem realizace dodávky zboží v souladu s požadavky kupujícího a také za účelem případné reklamace zboží. Rovněž je nutné vzít v úvahu, že prodávající musí splnit požadavky na povinnou evidenci a archivaci účetních dokladů, která pro něj vyplývá z obecně závazných právních předpisů.
  3. Osoby, které u prodávajícího přicházejí do styku s informacemi poskytnutými kupujícími jsou ze zákona povinny o těchto informacích zachovávat mlčenlivost. A pokud není obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, nesmí je bez souhlasu těchto osob poskytnout třetím osobám. Tato povinnost jim trvá i poté co s prodávajícím přerušily spolupráci, ať již byly u prodávajícího zaměstnáni, nebo s ním jinak spolupracovaly a přišly do styku s utajovanými informacemi. Což v praxi znamená, že informace, které prodávající poskytl a které ho jednoznačně identifikují, například nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty jiné obchodní společnosti za účelem jakéhokoliv obchodního využití.
  4. Firma Iveta Vrátná si je vědoma své zákonné povinnosti jí poskytnuté informace utajovat a chránit tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Každá osoba má také možnost, v souladu se zákonem, se u prodávajícího dotázat jaké informace jsou o ní uchovávány. Tato žádost může být zaslána písemně na adresu prodávajícího nebo prostřednictvím e-mailu na adresu iveta.vratna ( @ ) gmail.com