Předporodní příprava

Příprava k porodu s EPI·NO

Porod je vlastně malým zázrakem: radost, fascinace, emoce - ale také tvrdá práce. Aby start Vašeho dítěte do života byl pokud možno hladký a bez problémů, můžete být aktivní už dlouho před porodem. Pomohou Vám přitom přístroje pro posilování pánevního dna EPI·NO DelphineDelphine Plus.

Mírným, cíleným a pravidelným tréninkem s  EPI·NO účinně předejdete bolestivému poranění hráze, k němuž může při porodu dojít,  jde např. o nástřih nebo natržení hráze.

Uvedená poranění postihují asi dvě třetiny rodiček. Masáž hráze je však jako prevence často nedostačující. Následkem poranění hráze mohou být záněty, jizvy, bolesti při stolici a rovněž bolesti při sexu. Pozdějším následkem pak může být inkontinence nebo výhřez dělohy.

 

EPI·NO DelphineDelphine Plus můžete používat, pokud k tomu nejsou námitky z lékařského hlediska (viz odstavec „Kontraindikace"), jak při Vašem prvním, tak při dalších těhotenstvích.

Pokud Vám Váš lékař nebo Vaše porodní asistentka nedoporučili jinak měla byste začít s cvičeními 3 týdny před vypočítaným termínem porodu.

Postupným napínáním a posilováním svalstva a tkání se celá oblast pánevního dna posiluje a stává elastičtější. Tak se výrazně sníží pravděpodobnost, že během porodu dojde k natržení hráze nebo že bude nutný nástřih.

Pokud hráz zůstane neporušena, znamená to, že svaly a tkáně mohou po porodu lépe a trvaleji regenerovat. Mimoto můžete zabránit tak krajně nepříjemným následkům jako jsou jizvy, pokles nebo inkontinence.

 

Pokyny k použití

Pro cvičení s EPI·NO DelphineDelphine Plus si zvolte místo, které je Vám příjemné a dopřejte si na cvičení cca 30 minut klidu a uvolnění. Postarejte se, abyste nebyla rušena. Na počátku cvičení zaujměte pohodlnou polohu (např. vleže s mírně zdviženým trupem).

Postupně si při cvičení najdete a vyzkoušíte polohu, která Vám bude nejpříjemnější. Přitom se už můžete podle okolností  seznámit s pozicí při  porodu, která pro Vás bude vhodná.

Před zavedením balónku zavřete vzduchový ventil. V mnoha případech může zvlhčení balónku kluzným prostředkem (maximálně k předělu) usnadnit zavedení (viz odstavec „Bezpečnostní pokyny").

 

CVIČENÍ - Tři stupně programu přípravy na porod

1. Cvičení pánevního dna

Nyní uchopte balónek  za nástavec trubice a zaveďte ho ze dvou třetin do pochvy. (viz obrázek).

Lehkými pohyby balónku nahoru a dolů získáte pocit roztažitelnosti oblasti hráze. Při cvičení zůstaňte uvolněná, i když je to zpočátku nezvyklé.

Zkušenosti ukazují, že se po asi třech cvičeních dostaví určitá rutina, a získáte pocit pro optimální použití.

Nyní se pokuste stažením svalstva pánevního dna na cca 10 sekund vytáhnout balónek směrem vzhůru. Poté svalstvo opět na 10 sekund uvolněte a opakujte celé cvičení znovu.

Toto cvičení opakujte několikrát během 10 minut.

Lehce se balónku dotýkejte a ucítíte, jak se napětím svalů pohybuje vzhůru. Tím si ověříte, že provádíte cvičení  správně.

Pouze EPI·NO Delphine Plus:

Během cvičení sledujte výchylku ručičky tlakoměru před a po stažení svalstva pánevního dna. Při prvních pokusech nemusíte ještě zjistit žádnou výchylku.

Již po několika dnech cvičení zaznamenáte první úspěchy a výchylka Vám potvrdí pokrok, kterého jste již dosáhla.

2. Napínací cvičení

Napumpujete balónek pomalu tak, jak dovolují Vaše osobní pocity (pocit lehkého táhnutí ukazuje napínání - roztažení). Ponechte balónek jednu až deset minut v pochvě.

Tímto cvičením se kůže a svalstvo v oblasti hráze stejně jako porodním kanálu pomalu a opatrně rozestupuje.

Maximální dosažená velikost balónku by se měla postupně při každém cvičení zvyšovat.

Vždy zůstaňte pod Vaší hranicí bolesti.

Ovládáním vzduchového ventilu můžete velikost balónku kdykoliv opět redukovat. Hodnota výchylky ručičky neudává (týká se EPI·NO Delphine Plus) obvod balónku. Nenechte se hodnotami na stupnici v této fázi cvičení rušit a důvěřujte svým tělesnýmn pocitům.

3. Simulační cvičení

Na konci napínací fáze se pokuste nechat uvolněním svalstva pánevního dna balónek vyklouznout.

Svůj pokrok ve cvičení zjistíte podle přiložené šablony nebo měřítkem (velikost balónku můžeme určit pouze takto mimo tělo).


Další upozornění

Pocit napínání se zesiluje při vyklouznutí a může být nepříjemný. Proto doporučujeme objem balónku trochu zredukovat krátkým otevřením vzduchového ventilu.

V dalším průběhu cvičení Vám bude vyklouznutí balónku připadat lehčí přiměřeně pokroku ve cvičení.

Cvičební jednotka by neměla trvat déle než 30 minut a zpravidla ne vícekrát než dvakrát denně.

Po každém cvičení čistěte EPI·NO Delphine a Delphine Plus popsaným způsobem (viz odstavec „Čištění a dezinfekce").

Každým cvičením snižujete riziko poranění hráze. Ideální je, pokud jste asi po dvou týdnech cvičení schopna nechat vyklouznout z pochvy balónek nafouknutý na cca 8-10 cm.

Pokud jste napínacím cvičením dosáhla průměru balónku cca 8-10 cm, což odpovídá  přibližně potřebě místa pro dětskou hlavičku v její poloze při porodu, soustřeďte se pak na pánevní dno a simulační cvičení.

Další zvyšování velikosti balónku není smysluplné a nedoporučuje se.

Někdy se stává, že se balónek příliš tlačí ven (např. při použití většího množství gelu). Tomu můžete zabránit lehkým přidržením rukou příp. lehkým sevřením nohou.

Pokud by se balónek zavedl hlouběji, dostal se celý do pochvy a přitom se dotýkal děložního čípku, můžete jej naopak lehkým zatáhnutím na přívodnou hadici vrátit do správné pozice.

Pokud by při použití EPI·NO Delphine a Delphine Plus došlo ke komplikacím, vyhledejte neprodleně svého lékaře nebo porodní asistenku.