O epi-nu

Přístroj pro cvičení pánevního dna EPI-NO Delphine, Delphine Plus

Přístroje pro cvičení pánevního dna při předporodní přípravě a regeneraci EPI·NO DelphineDelphine Plus byly vyvinuty  s velkou péčí za těsné součinnosti gynekologů, fyzioterapeutů i uživatelek.

Skládají se z anatomicky přizpůsobeného nafukovacího silikonového balónku, ruční pumpy, ventilu pro nafukování vzduchem a z přívodní hadice. EPI-NO Delphine Plus je rozšířeno o ukazatele s číselným znázorněním hodnot.


Indikace

EPI·NO DelphineDelphine Plus jsou patentovány na cvičení pánevního dna při přípravě k porodu a následné regeneraci. Přístroje EPI·NO DelphineDelphine Plus mají dvě oblasti použití s různými možnostmi cvičení.


Oblasti využití:

Pomocí EPI·NO DelphineDelphine Plus můžete jednak šetrně připravit své pánevní dno na porod - předporodní příprava a jednak můžete optimálně podpořit regeneraci po porodu - cvičení pánevního dna a  podpořit léčbu inkontinence.

 

Cvičení s EPI-NO (předporodní příprava)

Tři stupně předporodní přípravy (EPI·NO Delphine a Delphine Plus)

 1. Cvičení pánevního dna - k posílení svalstva pánevního dna před porodem.
 2. Napínací cvičení - k postupnému napínání poševního vchodu, hráze a poševního svalstva před porodem.
 3. Simulační cvičení - k nácviku vypuzovací fáze.

Cvičení pánevního dna po porodu. (Pouze EPI·NO Delphine Plus poskytuje zpětnou vazbu)

EPI-NO v tomto případě slouží k posílení oslabeného pánevního dna po porodu.

Všechna cvičení můžete provádět doma a bez cizí pomoci a cvičení přizpůsobit Vašim osobním potřebám.

Klinické studie stejně jako nesčetné ohlasy uživatelek přesvědčivě potvrdily účinnost cvičení s EPI·NO DelphineDelphine Plus.

Při cvičení svalstva pánevního dna ukazuje pokrok ve cvičení výchylka ručičky ukazatele(opět se týká jen EPI·NO Delphine Plus), kterou jednoduše přečteme.


Kontraindikace

EPI·NO DelphineDelphine Plus nelze používat v následujících případech:

 1. při neobvyklé poloze plodu příp. při rizikových nálezech, které znemožňují vaginální porod (např. vcestné lůžko - placenta praevia
 2. při nebezpečí vzestupné infekce (např. předčasný odtok plodové vody, poševní infekce)
 3. při nedoléčených zraněních v oblasti genitálií
 4. pod vlivem alkoholu a drog
 5. při poševním krvácení
 6. při zhoubných nádorech v oblasti genitálií (např. rakoviny děložního čípku)

V případě, že mají ženy jeden z následujících zdravotních problémů, smějí používat EPI·NO DelphineDelphine Plus pouze pod dohledem lékaře nebo porodní asistentky:

 1. při poškození nervů a jiných onemocněních, která omezují vnímání bolesti v oblasti genitálu
 2. při příčném ochrnutí (paraparéza)
 3. při roztroušené skleróze
 4. při užívání léků proti bolesti, které omezují vnímání bolesti v oblasti genitálu
 5. při rozšíření žil kolem poševního vchodu (křečové žíly)

Použití EPI·NO DelphineDelphine Plus prosím předem konzultujte s Vaším lékařem nebo porodní asistentkou.


Pokyny pro bezpečné používání


Čištění a dezinfekce - důležitá upozornění

Dbejte na to, aby ruční pumpa při čištění nebyla mokrá. Vniknutí vody by mohlo mít negativní účinky na funkčnost přístroje.

EPI-NO Delphine a Delphine Plus musí být pečlivě vyčištěn jak před prvním použitím, tak i po každém dalším užití, přičemž je třeba respektovat následující pokyny. V případě přerušení užívání přístroje na dobu delší než týden proveďte prosím ještě dodatečné čištění a dezinfekci.

Přístroj musí být důkladně osušen a až do příštího použití uložen v tašce v příslušném obalu na čistém a suchém místě. Taška pro úschovu přístroje by měla být uzavřená.