Cvičení po porodu

Cvičení pánevního dna po porodu. (Pouze EPI·NO Delphine Plus poskytuje zpětnou vazbu)

Pokud chcete používat Delphine a Delphine Plus k regeneraci po porodu, začněte nejdříve tři týdny po porodu.

Očistky by již měly odeznít, eventuální poranění v intimní oblasti by měla být zahojena. Proto doporučujeme cvičení nejméně po 3 týdnech po porodu. (Obvykle se cvičení provádí čtyři až šest měsíců po porodu).


Typické příznaky oslabení svalstva pánevního dna

 

Cvičení pánevního dna

Pro cvičení s EPI·NO DelphineDelphine Plus si zvolte místo, které je Vám příjemné a postarejte se, abyste nebyla rušena. Na počátku cvičení zaujměte pohodlnou polohu (např. vleže s mírně zdviženým trupem). Postupně si při cvičení najdete a vyzkoušíte polohu, která Vám bude nejpříjemnější.

Při cvičení dýchejte klidně a pravidelně a pokuste se uvolnit svalstvo břicha, hýždí a stehen. Snažte se cvičit 10 až 20 minut denně.

 

Příprava

Otevřete vzduchový ventil a uchopte balónek do ruky.  Sevřete dlaň v pěst, abyste mohla balónek stisknout.

Vzduchový ventil poté uzavřete, aby se balónek už nemohl zvětšovat. Nakonec můžete dlaň opět uvolnit a balónek nyní zůstane zachován ve své úzké podobě.

V některých případech je zavedení možno usnadnit zvlhčením horní poloviny balónku (viz oddíl „ Pokyny pro bezpečné užívání").

Nyní uchopte balónek  za nástavec trubice a zaveďte ho ze dvou třetin do pochvy. Nespěchejte, pochva může být suchá a citlivá. Uvolněte svalstvo pánevního dna. Nyní balónek připumpujte tak, abyste ho cítila (u většiny žen  je v této chvíli na číselném ukazateli EPI·NO Delphine Plus hodnota 2).

Balónek se postupně rozšiřuje. Pokud by byl vnímaný tlak  příliš velký, můžete ho kdykoli snížit pomocí vzduchového ventilu.

 

Zpevňovací zdvihová cvičení pánevního dna

Pokuste se stažením svalstva pánevního dna na cca 10 sekund vytáhnout balónek směrem vzhůru (na počátku cvičení Vám stažení svalstva pánevního dna na dobu 10 sekund může připadat těžké, ale s přibývající délkou cvičení se Vám podaří této časové hranice dosáhnout).

Poté svalstvo opět na 10 sekund uvolněte a opakujte celé cvičení znovu.

Lehce se balónku dotýkejte a ucítíte, jak se napětím svalů pohybuje vzhůru. Tím si ověříte, že procvičujete nejen vnější svalové vrstvy, ale že do cvičení jsou zapojeny i svaly vnitřní.

Pouze EPI·NO Delphine Plus:

Během cvičení sledujte výchylku ručičky tlakoměru před a po stažení svalstva pánevního dna. Při prvních pokusech nemusíte ještě zjistit žádnou výchylku. To je známka toho, že Vaše svalstvo je ještě oslabené.

Již po několika dnech cvičení zaznamenáte první úspěchy a výchylka Vám potvrdí pokrok, kterého jste již dosáhla.

 

Tabulka úspěšnosti cvičení:

Rozdíl tlaku                                                                                      Poznámka

(napětí - uvolnění)

 

<   1                                                                                    Je třeba zlepšit.

1 - 2                                                                                   Jste na správné cestě.

3 - 4                                                                                   Už velmi dobré.

>     4                                                                                   Výborné.

 

Další cvičení s EPI-NO Delphine Plus

Pomocí následujících cvičení získáte přehled o nejrůznějších možnostech tréninku s EPI-NO Delphine Plus . Můžete samozřejmě provádět i jiná cvičení doporučená Vaším lékařem.

Při zavádění balónku prosím respektujte předchozí instrukce a znázornění. Během všech cvičení můžete sledovat číselný ukazatel tlaku a tím i kontrolovat  napětí svalů pánevního dna.

„Váha"

Položte se na záda a pokrčte nohy. Chodidla spočívají pevně na podlaze a jejich tlak se soustřeďuje do pat. Posunujte střídavě levý a pravý bok (kyčel) směrem vzhůru a opakujte tento pohyb 2-3x.

„Hodiny"

Stejná výchozí poloha jako u „Váhy". Představte si, že pod Vaší pánví (bederními obratli) jsou umístěny hodiny a pohybujte pánví ve směru jejich ručiček. Nejprve několikrát ve směru ručiček a poté několikrát v protisměru. Pohyb pánve by měl být tak plynulý, aby pánev prováděla rovnoměrný a nepřerušovaný kruhový pohyb.

„Dlouhé nohy"

Položte se na záda, nohy natažené. Celá páteř by se měla stále dotýkat podložky. Přitáhněte bradu k hrudníku, tím napnete týl. Pokuste se nyní střídavě posouvat dopředu levou a poté pravou patu, jako byste chtěla celou nohu prodloužit a zároveň napínejte prsty u nohou  opačně směrem k tělu.